כיסאות מפעיל וריהוט משלים לחדרי בקרה 
כיסאות 24/7 לחדרי בקרה

CXO 6200 D

novus brand - מגוון זרועות מסך
כיסאות מפעיל לחדרי בקרה
IC2 7300 D
novus brand - מגוון זרועות מסך
EMONITOR ARMS
menu_elite-aux.jpg
ריהוט משלים לחדרי בקרה
Logo-Elite-Aux.jpg
ריהוט משלים לחדרי בקרה 

מגוון רחב של ריהוט משלים - ארונות למדפסות, ארוניות לציוד מולטימדיה

ארוניות "19 אינץ בשילוב צגים, תאי אחסון לציוד אישי, מגירות ותאים בהתאם לדרישה.

ריהוט משלים לחדרי בקרה
ריהוט משלים לחדרי בקרה