4_edited.jpg

ELITE AIR Adjustable -  Sit and stand consoles 

עמדות מפעיל מתכווננות
Adjustable consoles עמדות מפעיל מתכווננות

סדרת ELITE אייר - קונסולת SIT-STAND מיועדת עבור סביבת בקרה בעלת ביצועים גבוהים המציעה שילוב מסודר ואינטגרציה מלאה. 

מאפשרת למפעילים התאמה חשמלית של גובה משטח העבודה לצרכיהם, לישיבה או עמידה בזמן ביצוע משימה. 

התאמה מלאה ונגישות לנכים, מסייע במניעת כאבי גב.

ELITE AIR Adjustable  

סדרת ELITE אייר ניהול כבילה - מעברי כבילה וחיווט, אופקי ואנכי, מאפשרים הסתרת כבילת תקשורת וחשמל. 

תעלות כבילה בין הרצפה והקיר לבין רגל העמדה, בתוך רגלי העמדות, בתעלות מתחת למשטח העבודה ואל זרועות המסכים.
יחידות אחסון למחשוב וציוד "19 אינץ, כולל פיזור חום, גמישות לתוספות ושינויים בעתיד.
מיקום יחידות קצה Popup אינטגרליים בעמדות העבודה, עם יכולת גישה לצורך שינויים ותחזוקה.

Adjustable consoles עמדות מפעיל מתכווננות
Adjustable consoles עמדות מפעיל מתכווננות
Adjustable consoles עמדות מפעיל מתכווננות
Adjustable consoles עמדות מפעיל מתכווננות
gur.jpg
Professional   Technical  Modular Quality  Warranty
Adjustable consoles עמדות מפעיל מתכווננות
Adjustable consoles עמדות מפעיל מתכווננות
Adjustable consoles עמדות מפעיל מתכווננות