4_edited_edited.jpg
ELITE AIR Adjustable -  Sit and stand consoles 
עמדות מפעיל מתכווננות לחדרי בקרה
שולחנות מתכווננים לחדרי בקרה ומרכזי פיקוד

סדרת ELITE אייר - קונסולת SIT-STAND מיועדת עבור סביבת בקרה

בעלת ביצועים גבוהים המציעה שילוב ואינטגרציה מלאה של מערך המולטימדיה. 

מאפשרת למפעילים התאמה חשמלית של גובה משטח העבודה לצרכיהם, לישיבה או עמידה בזמן ביצוע משימה. 

התאמה מלאה ונגישות לנכים, מסייע במניעת כאבי גב.

ELITE AIR Adjustable  

סדרת ELITE אייר ניהול כבילה - מעברי כבילה וחיווט, אופקי ואנכי המאפשרים הסתרת כבילת תקשורת וחשמל. 

תעלות כבילה בין הרצפה והקיר לבין רגל העמדה, בתוך רגלי העמדות, בתעלות מתחת למשטח העבודה ואל זרועות המסכים.
יחידות אחסון למחשוב וציוד "19 אינץ, כולל פיזור חום, גמישות לתוספות ושינויים בעתיד.
מיקום יחידות קצה Popup אינטגרליים בעמדות העבודה, עם יכולת גישה לצורך שינויים ותחזוקה.

Adjustable consoles עמדות מפעיל מתכווננות לחדרי בקרה וסייבר
שולחנות בקרה למוקדים עירוניים ומצבי חירום
gur.jpg
Professional Technical Modular Quality Warranty
תכנון שולחנות בקרה ושליטה
תכנון שולחנות בקרה מתכווננים
תכנון שולחנות בקרה מתכווננים