top of page
פרויקטים לחדרי בקרה ועמדות מפעיל - שולחנות מקצועיים ומודולרים לחדרי בקרה ושליטה, מרכזי סייבר, מוקדי ביטחון, מרכזי אנרגיה ותפעול, עמדות מפעיל

חדרי בקרה ושליטה - פרויקטים 

חדר בקרה בקמרון

מרכז שליטה ובקרה / אבטחה היקפית

תעשייה ביטחונית

מרכז סייבר לאומי

נמל "דרום" אשדוד החדש

מרכז שליטה ובקרה

עיריית ראשון לציון

מוקד עיריית 106 עיר חכמה / מוניציפלי

רש"ת - שדה התעופה תמנע רמון

מגדל הפיקוח / חדר בקרה אווירית ותיאום טייסים

רש"ת - שדה התעופה תמנע רמון

חדר הבקרה וכיבוי אש

משטרת ישראל

מחוז חוף / משל"ט ומוקד 100

מרכז שליטה ארצי משטרת ישראל

אגף התנועה 

משטרת ישראל

מוקד שליטה ובקרה מחוז ירושלים

מפעל נילית

חדר בקרה, תפעול וביטחון 24/7

מרכז שליטה ובקרה מחוז תל אביב משטרת ישראל

מרכז שליטה ובקרה ארצי ומוקד 100

מקורות "שמחה"

חברת המים הלאומית / חדר שליטה ובקרה

מרכז הפעלה וביטחון

 חמ"ל שליטה ובקרה

מרכז הפעלה וחירום

חדר מצב וחירום

מרכז שליטה ובקרה טכנולוגי בתל אביב

חדר שליטה, ביטחון, אנרגיה, תפעול וסייבר

עיריית תל אביב

חמ"ל עיריית תל אביב / מוניציפלי

חדר הסייבר פידלטי בנק

ניגריה / מרכז סייבר

עיריית מעלה אדומים

מחלקת הביטחון והמוקד העירוני

משטרת ישראל מכללה לאומית לשוטרים

סימולטור חדר בקרה

עיריית דימונה

מרכז הפעלה העירוני ואגף ביטחון

קצא"א

חדר ביטחון

בטר פלייס

מרכז שליטה ובקרה ארצי / מכוניות חשמליות

משטרת ישראל מוקד 105

מוקד 105 המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת

בנק לאומי

אגף לאומי מיינד / דלפק ביטחון ושליטה

הגנים הבהאיים חיפה

חדר בקרה ושליטה היקפית

חברה ביטחונית

חדר בקרה ושליטה / מוקד ביטחון והגנת גבולות

משרד ראש הממשלה

דלפק ביטחון

נמל "המפרץ" החדש, חיפה

חדר בקרה וביטחון

הגנים הבהאיים עכו

חדר בקרה וביטחון

משטרת ישראל

מחוז מרכז / מוקד שליטה ובקרה

רשות שדות התעופה

חדר בקרת אנרגיה

חמ"ל ביטחון

מוקד בקרה ושליטה 24/7

אסם הגליל

בקרה תהליכית / מכון תערובות

תעשייה ביטחונית

מעבדות וניסויים

ביטחוני

עמדת סימולטור טיסה

פיקוד דרום

מרכז שליטה מטאורולוגי 

חברה ביטחונית

מוקד ביטחון ושמירה 24/7

אפריקה

חמל שליטה ובקרה 

חדר בקרה ותפעול

מוקד ביטחון 24/7

המשרד לשוויון חברתי

מרכז בקרה וביטחון

מקורות "ספיר" - חדר בקרה ותפעול

שולחן בקרה ועמדות מפעיל 24/7

תעשייה ביטחונית

חדר שליטה ובקרה / מוקד מבצעי

מועצה אזורית חוף אשקלון

חדר בקרה ומוקד עירוני

חברת דשנים וחומרים כימים

מרכז שליטה, ביטחון ותפעול

מוקד תמנון

חברת אבטחה / מוקד ביטחון ושמירה 24/7

מרכזי אנרגיה

מרכז בקרה ואנרגיה 

חדר סייבר קייסטון בנק

ניגריה / חדר סייבר

לקוחותינו

bottom of page