top of page

מוקד 105 | המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת

מוקד 105 | המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, הוא מרכז לאומי ייחודי לקבלת פניות ודיווחים מהציבור

ולמתן מענה מקצועי בנוגע לפגיעות, אלימות ופשיעה נגד ילדים ונוער במרחב המקוון.


את המוקד מאיישים שוטרים שעברו הכשרה ייעודית בתחום עיסוקו של המטה הלאומי, ופועל בו דסק

חברת אופליס גלובל שמח להיות חלק נכבד מתוך תכנון הפרויקט של מוקד 105 הכולל ייצור עמדות מפעיל 24/7 לחדר הבקרה והשליטה .
אופליס גלובל, מוקד 105

שותפויות בין-משרדי בו יושבים מומחים בתחום הפגיעה בילדים ברשת ממשרד החינוך, משרד הבריאות, המשרד לביטחון הפנים, משרד המשפטים ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. המוקד הוא חלק מיחידה 105 הכפופה ללהב 433.
מוקד 105 | המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת

מרכז השליטה כולל 26 עמדות מפעיל 24/7.

לכל מפעיל 2 מסכי 49 אינץ' סמסונג,

אנו שמחים להיות שותפים להצלחה ולהיות חברה מובילה בתחום, אשר הופכים אותנו לאחד הפתרונות המקצועיים והאיכותיים לחדרי בקרה בארץ ובעולם.


 

Commentaires


bottom of page